Donorkategorier

Hvad kan jeg være

Som sæddonor kan du vælge mellem at være

  • Lukket donor
  • Åben donor

Valget er meget individuelt, og er helt op til dig.

Nogle donorer foretrækker at være helt anonyme. Andre kan føle en moralsk forpligtelse over for barnet og dets ret til senere i livet at kunne få kendskab til sit genetiske ophav og vælger derfor at være åben donor. Det er et valg, du som donor skal leve med resten af livet. Derfor er det vigtigt, at du, før du bliver donor, har tænkt nøje over, hvad der føles mest rigtigt for dig.

Det er ikke muligt at skifte mellem lukket eller åben donor, når du først er begyndt at donere. 

DONORKATEGORIER:

Åben donor

At være åben donor betyder, at modtager ikke kender din identitet, men at de børn, der kan blive resultatet af din donation, når de bliver myndige, har mulighed for at få udleveret oplysninger om din identitet. Barnet vil, efter at det har bevist, at der er blevet til ved din donation, få udleveret dit fulde navn og senest kendte opholdssted.

Lukket donor

At være lukket donor betyder, at den kvinde eller det par, der modtager din donation, aldrig vil kunne komme til at kende din identitet. Din donation vil for altid forblive anonym og de børn, der kan blive resultatet af din donation, vil aldrig få oplyst din identitet. Når man først har valgt at være lukket donor, kan man ikke senere fortryde valget, derfor er det vigtigt, at man tænker sig grundigt om, inden man bestemmer sig.

Adjust cookies
Essential cookeis
Session cookies,
Performance cookies
Google Analytics,
Functional cookies
Targeting cookies
By using this website you accept the use of cookies. Set preferences or close this message